This news post is in Swedish as the Nordic Aniridia Meeting 2024 will be held in the Scandinavian languages. This meeting is only for members of the aniridia associations from the Nordic countries.

Nu finns programmet för det nordiska aniridimötet, 31 maj – 2 juni, publicerat på hemsidan: https://aniridiaconference.org/eac2024/nordic-meeting/.

Under helgen bjuds deltagarna på intressanta föredrag, workshoppar och studiebesök. Bland annat inspirerar Centrum för Sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset med några programpunkter med inspel kring hur man kan bibehålla en god livskvalitet trots en utmanande ögonsjukdom.

På lördagen, under ledning av ordföranden i Stiftelsen Ulriksdals slottsteater Confidencen, väntar en sällsynt spännande kulturell utflykt med besök i Gamla Filmstaden som för 100 år sedan förvandlades från en strutsfarm till Europas Hollywood, ett besök till Ulriksdals slottsteater Confidencen, Sveriges första rokokoteater och till sist en guidad tur på Ulriksdals slott.

En annan höjdpunkt under helgen är att mötesdeltagarna bjuds på en mottagning med buffémiddag på Stockholms stadshus, med Stockholms stad och Region Stockholm som värdar. Sista dagen av mötet får vi ta del av de senaste rönen inom aniridiområdet. Vilka är de viktigaste nyheterna och hur kan de komma diagnosbärarna till gagn? Det och mycket annat får vi svar på.

Välkomna till det nordiska aniridimötet 2024!

Recommended Articles

Skip to content